نوآموزان برتر سال ۱۴۰۱

زینب رجب زاده و حانیه وطن خواه *
زینب رجب زاده و حانیه وطن خواه هشتمین جشنواره علمی پژوهشی تا ثریا پایه تحصیلی : یازدهم (علوم تجربی) شهر : کاشمر رتبه : راه یافته به مرحله دفاع حضوری
هستی رحیمی و سپیده سادات جعفرزاده *
هستی رحیمی و سپیده سادات جعفرزاده هشتمین جشنواره علمی پژوهشی تا ثریا پایه تحصیلی : دهم (انسانی) شهر : کاشمر رتبه : راه یافته به مرحله دفاع حضوری
هانیه کرمی *
هانیه کرمی هشتمین جشنواره علمی پژوهشی تا ثریا پایه تحصیلی : یازدهم (علوم تجربی) شهر : کاشمر رتبه : راه یافته به مرحله دفاع حضوری
محدثه باب الحکمی و عطیه اسماعیلی *
محدثه باب الحکمی و عطیه اسماعیلی هشتمین جشنواره علمی پژوهشی تا ثریا پایه تحصیلی : دهم (علوم تجربی) شهر : کاشمر رتبه : راه یافته به مرحله دفاع حضوری
مارال مشکینی و حانیه گنجی زاده *
مارال مشکینی و حانیه گنجی زاده هشتمین جشنواره علمی پژوهشی تا ثریا پایه تحصیلی : یازدهم (علوم تجربی) شهر : کاشمر رتبه : راه یافته به مرحله دفاع حضوری
زینب رجب زاده *
زینب رجب زاده جشنواره امید فردا (عکاسی) پایه تحصیلی : دهم (علوم تجربی) شهر : کاشمر رتبه : برتر شهرستان
الیانا ایمانی *
الیانا ایمانی مسابقات فرهنگی و هنری (تک نوازی) پایه تحصیلی : دوازدهم (علوم تجربی) شهر : کاشمر رتبه : دوم شهرستان
فاطمه کارگر *
فاطمه کارگر مسابقات قرآنی پایه تحصیلی : یازدهم (علوم تجربی) شهر : کاشمر رتبه : سوم شهرستان رشته انشای نماز
ریحانه غلامیان *
ریحانه غلامیان مسابقات قرآنی پایه تحصیلی : یازدهم (علوم تجربی) شهر : کاشمر رتبه : اول شهرستان رشته صحیفه سجادیه
عطیه اسماعیلی *
عطیه اسماعیلی مسابقات قرآنی پایه تحصیلی : دهم (علوم تجربی) شهر : کاشمر رتبه : اول شهرستان رشته نهج البلاغه
الهه کاظمی *
الهه کاظمی چهارمین دوره مسابقات آزمایشگاهی پایه تحصیلی : یازدهم (علوم تجربی) شهر : کاشمر رتبه : دوم استان
زینب رجب زاده *
زینب رجب زاده چهارمین دوره مسابقات آزمایشگاهی پایه تحصیلی : یازدهم (علوم تجربی) شهر : کاشمر رتبه : دوم استان