اطلاع رسانی

موسسه فرهنگی آموزشی امام حسین (ع)

01 هوشمند سازی کلاسها

مجهز به امکانات سیستمی و نمایشی

02 مطالعه و تحقیق

تشویق در مطالعه و تحقیق مباحث علمی، آموزشی

03 آشنایی با مسائل فرهنگی

آموزش مباحث دینی و اخلاقی

متولدین

دانش آموزان برتر

سحر قنبری *
سحر قنبری جشنواره تا ثریا پایه تحصیلی : دوازدهم (علوم تجربی) شهر : کاشمر رتبه : اول
پریا کلانتری *
پریا کلانتری جشنواره تا ثریا پایه تحصیلی : دوازدهم (علوم تجربی) شهر : کاشمر رتبه : اول
کوثر زحمتکش *
کوثر زحمتکش جشنواره تا ثریا پایه تحصیلی : یازدهم (علوم تجربی) شهر : کاشمر رتبه : اول
الیانا ایمانی *
الیانا ایمانی جشنواره تا ثریا پایه تحصیلی : یازدهم (علوم تجربی) شهر : کاشمر رتبه : اول
فاطمه مرادی *
فاطمه مرادی جشنواره تا ثریا پایه تحصیلی : یازدهم (انسانی) شهر : کاشمر رتبه : اول
نادیا آهنگر *
نادیا آهنگر جشنواره تا ثریا پایه تحصیلی : یازدهم (انسانی) شهر : کاشمر رتبه : اول

نمونه سوالات

موضوع دانلود
آزمون گزینه دو آذر1400،پایه یازدهم تجربی دانلود
آزمون گزینه دو آذر1400،پایه یازدهم انسانی دانلود
آزمون گزینه دو آذر1400 ، پایه دهم تجربی دانلود
آزمون گزینه دو آذر 1400 ، پایه دوازدهم تجربی دانلود
پاسخ تشریحی آزمون آزمایشی سنجش دوازدهم رشته تجربی خرداد 1401 دانلود
آزمون گزینه دو آذر1400،پایه دهم انسانی دانلود
مشاهـده بیشـــتر
روش صحیح مطالعه و یادگیری
  • ۰ دیدگاه -
  • 2 بازدید

روش صحیح مطالعه و یادگیری

بزرگ‌ترین مانع درس خواندن یکی از بزرگ‌ترین موانع موفقیت دانش‌آموزان، معضل فراموشی است. اگر از دانش‌آموزان دبیرستانی یا کنکوری این سؤال را مطرح کنید که […]

محاسبات سینتیکی، ترمودینامیکی و تعادلی حذف فلزات سنگین از فاضلابها با استفاده از پوست انار
  • ۰ دیدگاه -
  • 2 بازدید

محاسبات سینتیکی، ترمودینامیکی و تعادلی حذف فلزات سنگین از فاضلابها با استفاده از پوست انار

نویسندگان: زهرا آتشکار1، فهیمه نجار2، محمود ناصری3 1- فارغ التحصیل فیزیک کاربردی،  گروه فیزیک، دانشکده علوم پایه، دانشگاه بیرجند، بیرجند،  ایران  znakhaee51@gmail.com 2- پژوهشگر و […]

چالش های آموزش زبان انگلیسی در نظام آموزشی ایران از دیدگاه مدیران آموزشی و دبیران زبان انگلیسی
  • ۰ دیدگاه -
  • 2 بازدید

چالش های آموزش زبان انگلیسی در نظام آموزشی ایران از دیدگاه مدیران آموزشی و دبیران زبان انگلیسی

چکیده هدف از این پژوهش، کمک به ارتقای کیفیت آموزش زبان انگلیسی در نظام آمورشی ایران از راه بررسی و معرفی عوامل چالش زای مهم آموزش زبان انگلیسی در نظام آموزشی ایران می باشد. به این منظور مطالعه کیفی با رویکرد تحلیل محتوا انجام شد. برای این کار از مدیران آموزشی و دبیران زبان انگلیسی مدارس دولتی شهر تهران که از دیدگاه مسئولین آموزش و پرورش، دبیران دیگر، دانش آموزان و اولیای آنها، شایسته ترین افراد گروه آموزشی خود بودند و شناخت کافی از چالش های فرایند یاددهی یادگیری زبان خارجی داشتند، در نمونه پژوهش قرار گرفتند. در این مقاله جهت تحقق اهداف آموزش زبان انگلیسی در نظام آموزشی ایران تلاش شد تا با استفاده از نظرات دبیران زبان انگلیسی و مدیران آموزشی به عنوان متخصصان درگیر در آموزش و مهم ترین افراد دخیل در میزان موفقیت آموزش و یادگیری زبان انگلیسی و همچنین شواهد و تحقیقات علمی ارائه شده، چالش های موجود در نظام آموزشی ایران را در حیطه عناصر برنامه درسی آموزش زبان انگلیسی در ایران، عوامل تعدیل کننده یادگیری زبان خارجی شامل(موانع، مزیت ها و عوامل تسهیل)، پیامدها( منفی و مثبت)، ویژگی های زمینه ای (تاریخی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، ساختاری) که باید در آموزش زبان مورد توجه قرار بگیرد و جزء عوامل درونی و بیرونی تاثیرگذار در آموزش و یادگیری زبان انگلیسی می باشند، به دقت مورد مطالعه و بررسی و نتیجه گیری قرار دهند. جامعه آماری این تحقیق 380 نفر بودند که جهت دستیابی به اطلاعات عمیق، با 15 نفر از مدیران مراکز آموزش زبان انگلیسی و مدیران مراکز آموزشی آموزش و پرورش و 15 نفر از دبیران آموزش زبان انگلیسی در سطح مدارس شهر تهران مصاحبه انجام گرفت. سپس برای اعتبارسنجی داده های بدست آمده از مصاحبه ها، پرسشنامه ای محقق ساخته بر مبنای مضامین بدست آمده از مصاحبه ها تهیه و در اختیار 350 نفر از معلمان، مدیران ، متخصصان زبانشناسی، روانشناسی و برنامه درسی جهت تایید یا رد مضامین قرار گرفت که نهایتا حجم نمونه آماری در این تحقیق 380 نفر می باشد. در بخش کیفی متخصصان، مدیران  و دبیران با روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند و در بخش کمی این افراد به صورت تصادفی انتخاب گردیدند. جمع آوری اطلاعات ابتدا از طریق مصاحبه نیمه ساختار یافته، و سپس پرسشنامه صورت گرفت. روایی سوالات با بهره گیری از نظر متخصصان برآورد شد و  داده های حاصل از مصاحبه با روش تحلیل مضمون مقوله بندی و تجزیه و تحلیل داده های کمی در 2 مرحله اصلی انجام شد : (1) تجزیه و تحلیل اکتشافی داده ها (2) تجزیه و تحلیل همبستگی چند متغیره داده ها شامل تحلیل عاملی تأییدی است. نتایج حاصل بیانگر این مطلب است که"در نظام آموزشی ایران تمامی عوامل در حیطه عناصر برنامه درسی، عوامل تعدیل کننده یادگیری زبان خارجی، پیامدها و ویژگی های زمینه ای تاثیر گذار بر کار معلم و دانش آموز با چالش روبرو است و نقش این عوامل جهت تحقق اهداف آموزش زبان انگلیسی بیش از سطح متوسط است که در صورت کم توجهی و یا عدم اصلاح و بروز رسانی می توانند از عوامل چالش زای مهم در راستای رسیدن به اهداف آموزش زبان انگلیسی در نظام آموزشی ایران باشند.