همخوانی سرود قافله سالار

فیلمی از گروه سرود دبیرستان (دوره اول پسرانه کاشمر) و همخوانی سرود قافله سالار در همایش مدیران، معاونان، دبیران و آموزگاران نمایندگی کاشمر مؤسسه امام حسین علیه السلام، نکته مهم و جالب توجه در این مورد آن بود که سرود به صورت اختصاصی و زنده اجرا شد، به عبارت بهتر از لبخوانی پرهیز شد که ارائه جوایزی به رسم یادبود را به همراه داشت.

امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20