برپایی مدرسه‌ انقلاب‌ با همکاری‌ هیئت‌ اخلاص‌ آموزشگاه‌

آلبوم تصاویر سال ۱۴۰۱

سه شنبه مورخه ١٨ بهمن ماه ١۴٠١ نمایشگاه مدرسه‌ انقلاب‌ توسط معاونت محترم پرورشی سرکار خانم سابقی و همکاری‌ اعضای هیئت‌ اخلاص‌ آموزشگاه‌ همراه‌ با غرفه‌های‌

  • دیروز
  • امروز‌
  • فردای‌ ما
  • و بخش‌ ویژه‌ با عنوان‌ کافه‌ پرسش‌ و پاسخ‌ دهه‌ هشتادی‌ها

در آموزشگاه افتتاح گردید.

امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20