ولادت امام حسین (ع) و روز پاسدار

روز سه شنبه 24 بهمن ماه 1402 مصادف ولادت امام حسین (ع) و روز پاسدار  تعدادی از دانش آموزان را جهت تبریک روز پاسدار به هیئت رزمندگان بردیم و دانش آموزان با اهدا گل این روز را به پاسدار های گرامی تبریک گفتند.


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20