معرفی قسمت های مختلف سایت آموزشگاه

شنبه مورخه ٢٠ اسفندماه ١۴٠١ قسمت های مختلف سایت آموزشگاه از جمله قسمت متولدین به صورت حضوری برای دانش آموزان توسط معاونت فناوری سرکار خانم عزیزی توضیح داده شد و هدیه ای به رسم یادبود به دانش آموزان متولد اسفندماه اهدا شد.

همچنین روش های شرکت در نظرسنجی بیان شد و اشکالات دانش آموزان در این خصوص شناسایی و برطرف شد.


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20