مراسم دهه فجر انقلاب در آموزرشگاه

در ایام دهه فجر از 12 بهمن ماه تا 21 بهمن ماه دانش آموزان عزیز آموزشگاه را به مناسبت دهه فجر تزئین کردند . و مدرسه انقلاب را دانش آموران انجمن اسلامی را آماده کردند. و مراسم ویژه در برنامه صبح گاه در آموزشگاه اجرا کردند. و جشنواره ای به این مناسبت در آموزشگاه بر پا کردند.


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20