دعوت از کادر بهداشت جهت آشنایی با آسیبهای چهار شنبه سوری

روز دوشنبه مورخه 21 اسفند ماه 1402 مربی بهداشت آموزشگاه با یک از کارشناسان بهداشت سرکار خانم زیوریدعوت کردند تادانش آموزان را با  آسیب های چهارشنبه سوری و داشتن چهارشنبه سوری شاد اصیل و سالم آشنا کردند.


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20