برگزاری نمایشگاه مدرسه انقلاب

سه شنبه مورخه ١٨ بهمن ماه ١۴٠١ نمایشگاه مدرسه‌ انقلاب‌ توسط معاونت محترم پرورشی سرکار خانم سابقی و همکاری‌ اعضای هیئت‌ اخلاص‌ آموزشگاه‌ همراه‌ با غرفه‌های‌ دیروز امروز‌ فردای‌ ما و بخش‌ ویژه‌ با عنوان‌ کافه‌ پرسش‌ و پاسخ‌ دهه‌ هشتادی‌ها در متوسطه دوم دخترانه امام حسین (ع) افتتاح گردید.

امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20