آموزش کار با سامانه قرار (1)

با توجه به تعطیلی مدارس به علت برودت هوا و مجازی شدن کلاس های درسی، فیلم آموزشی در خصوص کار با قسمت های مختلف سامانه قرار آماده شد و در اختیار همکاران محترم قرار گرفت. متوسطه دوم دخترانه امام حسین (ع) شهرستان کاشمر

امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20