دعوت از رتبه های برتر کنکور سراسری

روز دوشنبه مورخه ۲۲ اسفندماه ١۴٠١ ، سرکار خانم سارا احمدی و سرکار خانم زینب اخباری رتبه های برتر کنکور سراسری (دانشجو معلمان) در آموزشگاه حضور پیدا کردند و پیرامون شیوه های مطالعاتی ، تلاش برای رسیدن به اهداف آموزشی و راه های رسیدن به موفقیت صحبت نمودند و به سوالات دانش آموزان پاسخ دادند.


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20