برگزاری مانور زلزله

مانور و نقش آن در کاهش مخاطرات زلزله در مدارس
بطور کلی مانور مجموعه ای است از راهکارهای مناسب که قبل از وقوع زلزله به منظور بالا بردن سطح آگاهی و آموزش مهارت های عملی با تعمیم به کل جامعه طراحی شده است. در واقع مانور شبیه سازی شرایط بحرانی است و مجموعه ای از تمرین ها و ممارست هاست که برای ارزیابی برنامه های تدوین شده جهت مقابله و مواجهه با حوادث و بلایا علی الخصوص زلزله در تمامی مکانها از جمله در مدارس به کار می رود.

در مانور ها دانش آموزان در شرایط حادثه قرار گرفته و همین امر باعث می شود که شیوه رویارویی با زلزله را که از پیش با استفاده از روش های علمی و نتیجه بخش تدوین شده و مورد ارزیابی نیز قرار گرفته را بیاموزند و این یافته های تجربه شده را نیز در طول زندگی و در هنگام زلزله مورد استفاده قرار دهند و به عبارتی آموزه ها و آموخته هایی که در مانور ها در مدارس ارائه و تمرین می شوند، می توانند گره های به وجود آمده در اوج حادثه ای همچون زلزله را باز کند و دانش آموزان با اتکا به این آموزش ها و آموخته ها با آرامش و اطمینان خاطر به استقبال حادثه بروند و همین آرامش نسبی روانی می تواند تا حد بسیار زیادی از تلفات و آسیب های روحی و روانی در هنگام و بعد از زلزله بکاهد.

اهداف مانور زلزله و ایمنی عبارتند از:

  • کاهش تلفات و خسارات ناشی از زلزله بوسیله ارتقاء فرهنگ ایمنی و مقاوم سازی؛
  • ایجاد آمادگی برای انجام واکنشهای صحیح و سریع در برابر زلزله؛
  • افزایش سطح آگاهی دانش آموزان در مورد زلزله و سایر پدیده های طبیعی.

سه شنبه مورخه ٨ آذرماه  ١۴٠١ مانور زلزله با همکاری دانش آموزان توسط مربی محترم بهداشت آموزشگاه برگزار گردید.

  • آموزش کمک های اولیه در برخورد با مصدوم
  • آموزش صحیح حمل مصدوم
  • آموزش صحیح بانداژ و پانسمان
  • آموزش صحیح CPR


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20