برگزاری جلسه هفتگی کادر اجرایی

شنبه مورخه ٨ بهمن ماه ١۴٠١ طبق روال هر هفته جلسه کادر اجرایی پیرامون مسائل مختلف آموزشگاه با محوریت جشنواره تا ثریا، ثبت نمرات در سامانه سیدا، برنامه های دهه فجر،نکات مهم در ارتباط با سایت تبار با حضور معاون محترم آموزشی، پرورشی، فناوری، اجرایی و… برگزار گردید.


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20