برگزاری آموزش خانواده

پنجمین جلسه آموزش خانواده برگزار گردید.

در روز 3 شنبه 7 اردیبهشت ماه 1400 پنجمین جلسه آموزش خانواده طی نظر سنجی از دانش آموزان حول موضوع مشخص شده ذیل برگزار گردید :
1- خیر مقدم مدیریت محترم
2- صحبت مشاور آموزشگاه
3- سخنرانی مشاور محترم جناب آقای بابایی ( دغدغه های دانش آموزان در مورد امتحانات )
از حضور حداکثری اولیاء و دانش آموزان عزیز که در جلسه شرکت نمودند کمال تشکر داریم .
در ضمن جلسه در سامانه شاتل و همزمان لایو شاد برگزار گردید.


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20