بررسی نتایج مرحله دوم آزمون گزینه دو

یکشنبه مورخه ۲۱ اسفندماه ۱۴۰۱ نتایج آزمون گزینه دو توسط معاونت محترم آموزشی و مشاور محترم آموزشگاه استخراج ، تحلیل و بررسی شد.

  • بررسی درصد و تراز دروس
  • بررسی نقاط قوت و ضعف دانش آموزان
  • بررسی میانگین دروس به تفکیک کلاس ها
  • بروز رسانی تابلو آموزشی و مشاوره و اعلام برترینهای آموزشی


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20